WERKING

Wie komt in aanmerking?
 • Kinderen uit arme regio’s, meer bepaald uit Issaan (Noordoost Thailand).
 • Inkomensgrens per gezin: 7000 Baht (€ 175) per maand, vermeerderd met 1000 Baht (€ 25) per kind ten laste.
 • Voldoende intelligentie om algemeen secundair onderwijs te kunnen volgen.
 • De uitdrukkelijke vraag en sterke motivatie van zowel het kind als de ouders.
Selectie

De selectie van de kandidaten gebeurt door medewerkers van de Good Shepherd Sisters in samenspraak met Luc Mestdagh (eresecretaris van onze VZW) die sinds zijn pensioen in Nong Khai woont. Deze mensen hebben een grondige kennis van de regio en de taal. Ze bezoeken persoonlijk alle kandidaten in hun thuisomgeving.

selectie

Organisatie
 • Van de kandidaten wordt een steekkaart gemaakt met persoonlijke, familiale, economische en schoolgegevens.
 • Samen met de school wordt een steunbudget opgemaakt. Momenteel varieert dat tussen 6000 (€ 150) voor lager middelbaar onderwijs, 8000 Baht (€ 200) voor hoger middelbaar onderwijs en 15000 Baht (€ 375) voor hoger onderwijs per jaar.
 • De steekkaarten worden doorgestuurd naar de medewerkers in België, deze zijn Benny Mareel en Heidi Ramault (bestuursleden van onze VZW). Er worden sponsors gezocht die dit kind willen steunen.
 • Na akkoord van de steunverlener(s) wordt een spaarboekje geopend bij de Thaise Spaar- en Lijfrentekas op naam van het kind. Op dat spaarboekje wordt het vereiste jaarbedrag gestort. Alleen met de handtekening van de verantwoordelijke leerkracht of directeur kan het kind geld afhalen.
 • De steunverlener ontvangt de schoolrapporten van het kind en een drietal persoonlijke briefjes per jaar. Voor de vertaling staat de vereniging in (gratis).
 • Het kind, het gezin en de school worden jaarlijks bezocht door een van de verantwoordelijken van onze vereniging. Uiteraard kan (kunnen) de steunverlener(s) ook het kind bezoeken, al dan niet met begeleiding van de verantwoordelijke van de vereniging.
 • Als werkingskosten wordt er 10% van het steunbedrag aangerekend. Hiermee worden de lonen betaald van de medewerkers die de Good Shepherd Sisters in dienst genomen hebben om alle administratie te doen. De Belgische medewerkers werken gratis.

De steunverleners

Bij voorkeur 1 tot maximum 3 personen ofwel meerdere samen vertegenwoordigd door 1 persoon verplichten zich ertoe, jaarlijks gedurende minimum 3 jaar (lager secundair) of maximum 6 jaar (hoger secundair), de studiekosten te dragen van een kind volgens het jaarlijks studiebudget met een vooraf bepaald maximumbedrag. Momenteel variëren deze kosten tussen 150 en 375 euro, vermeerderd met 10% werkingskosten. Dit schooljaar worden er een 40 tal kinderen gesteund door onze organisatie. In het totaal worden er ongeveer 530 leerlingen gesteund om onderwijs te volgen.