ONZE MISSIE

Dé missie van ons project is de vicieuze cirkel van armoede en gebrek aan onderwijs doorbreken. Het ontbreken van de nodige financiële middelen zorgt ervoor dat een groot aantal jongeren, afkomstig uit de armste sociale klassen, geen toegang hebben tot het onderwijs. Velen onder hen zijn een makkelijke prooi voor uitbuiting, al dan niet gedwongen prostitutie en kinderarbeid. De barrières die ze moeten overwinnen om zich te scholen zijn, zonder de hulp van buitenaf, niet te overwinnen.

De slechte sociaal economische situatie van arme families maakt dat de ouders de kinderen moeten laten werken, hetzij in dienstverband, hetzij in de overlevingslandbouw, hetzij thuis om huishoudelijk werk te doen terwijl de ouders gaan werken. Net die kinderen hebben nood aan een gedegen opleiding om die vicieuze cirkel te doorbreken.

Dit project gaat verder dan enkel de financiële ondersteuning. We hopen op langere termijn Thaise jongeren de kans te geven om, na het behalen van hun secundair diploma, door te stoten naar de arbeidsmarkt, zoniet naar het hoger onderwijs. Dat onze aanpak werkt hebben we al vele malen bewezen! Met de persoonlijke opvolging van de jongeren en door de kleinschaligheid van ons project hebben we alvast al heel wat families een betere toekomst bezorgd.